Kanser Sağlık

Kanser ile alakalı merak edilen tüm konular burada yer almaktadır.

Kemik kaybı tedavisinde büyük gelişme!

Ağızda kanser gibi nedenlerle oluşan büyük kemik kayıplarında, büyüme faktörünün yanı sıra özel bir serum ve kemik tozunun kullanıldığı tedavi yöntemiyle doğala yakın yeni kemik dokusu elde edildi.

ABD'de düzenlenen Kemik Sempozyumunda açıklanan 5 yıllık araştırma sonucuna göre yeni yöntemle yüzde 95 başarı sağlandı.

Özellikle kanser gibi ağızdaki büyük kemik kayıplarında ve kendisinden kemik elde edilemeyen hastalarda bu yöntem ile çenenin neredeyse yarısını kaybeden bir hastada doğala yakın kemik yapısı oluşturulabilmiştir.

Yeni yöntemde, büyüme faktörünün yanı sıra geliştirilen özel bir serumla kemik tozu kullanılmakta ve gerekli görüldüğünde buna hastadan alınan kök hücrenin de ilave edilerek 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle de eksik olan kemik dokusunun kalıbının çıkarılıp ağızdaki kayıp olan bölgeye yerleştirilerek hastalar tedavi edilmektedir.

Kanser hastalarında 'yaşanan kayıplar ve gösterilen tepkiler'

Kanser hastalarında hastalığın ve tedavilerin getirdiği zorluklara bağlı olarak maddi ve manevi bazı kayıplar yaşanabilir. Genellikle hastalıktan kaynaklanan sağlığın kaybolması, fiziksel bütünlüğün bozulması, rahatsızlık ve fiziki şekil bozukluğu en sık izlenen kayıplardır . Hastanın kendisinden veya çevresinden kaynaklanan nedenlerle yakın arkadaşlarının uzaklaşması durumu ortaya çıkabilir. Bunun nedeni hastanın tedavi maksatlı olarak sürekli yaşadığı mekanı terk etmesi, arkadaşları tarafından reddedilmesi veya kendi hastalığından dolayı başkalarının acı çekmemesi isteğiyle kendini izole etmesi olabilir.

Kanser hakkında Doğru zannedilen Yanlışlar

Kanser bulaşıcıdır.
Kanser hastası olan bir ebevynin çocuğunda da kanser gelişir.
Saç boyası, parfümler gibi dış etkenler kanser yapar.
Stres ve üzüntü kanser yapar.
Kanser olduğu hastaya söylenmemeli.
Kanser olan hastalar mutlaka hastanede yatar ve tedavisi bu şekilde gerçekleşir.

Arı Sütü - Kanser hakkında çalışmalar

Arı sütünün immün sistem düzenleyici etki gösterdiği sonucuna ulaşılmış olan çalışmalar sonrasında bu etkinin kanser, allerji ve inflamasyondaki etkileri araştırılmıştır.

Kemoterapi Nedir? Amaçları Nelerdir?

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almak için antikanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kanser tedavisinde tek başına veya cerrahi ve radyoterapi ile birlikte uygulanabilir.
Kanser tedavisinde kemoterapinin amacı hastalığın tipine ve yaygınlığına göre değişmektedir.

KANSER HASTALARINA TAVSİYE EDİLEN BAZI GIDALAR

Hazır su, kaynak suyu, hoşaf suyu, taze sıkılmış meyve suları, blenderden geçirilmiş taze meyve suları.
• Çavdar, kepek, mısır ekmeği.
• Esmer pirinç, nohut, soya fasulyesi, mercimek gibi doğal tahıl ve bakliyat ürünleri.
• Balık eti, dana eti, kuzu eti, köy yumurtası(akı).
• Doğal süt, keçi peyniri, doğal yoğurt, kefir.
• Zeytin yağı, soya yağı, fındık yağı, tereyağ.
• Taze sebze ve meyve, haşlanmış patates.
• Roka, maydanoz, brokoli, havuç, mor lahana, turp ve soğandan oluşan salata çeşitleri.
• Ceviz içi, fındık içi, hurma, kayısı(gün kurusu), kuru incir, kara üzüm, dut kurusu, erik kurusu gibi gıdaların günlük diyete dağıtılması.
• Yeşil çay, siyah çay(şekersiz ilk dem), kuşburnu çayı, nane-limon çayı, maden suyu.
Kullanılması tavsiye edilen bu ve benzeri gıdaların, kendi isteğinize göre bir programa dağıtabilir, uygulayabilirsiniz.

Over (yumurtalık) kanseri nedir?

Yumurtalık kanseri

Yumurtalık kanseri, genelde kanser, geç olarak tespit edildiği için çok ilerleyince fark edilir. Bundan dolayı yumurtalık kanserleri, kadınlarda görülen en şanssız ve ölüme en çok neden olan jinekolojik kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanser tipleri içerisinde %5 oranında, genital kanser türleri içerisinde ise %25 oranında görülmektedir. Buna rağmen yukarıda da bahsettiğimiz gibi ölümle sonuçlanan genital kanserlerin yarısı yumurtalık kanseri kaynaklıdır. Genellikle orta yaşların sonunda olan kadınlarda görülmektedir.

Over kanserinin belirtileri

Tüm yumurtalık kanserleri erken dönemde semptom ve belirti vermezler. Bu sebepten dolayı da kişi sürekli tetikte olmalıdır. Aralarında büyük yapısal farklılıklar bulunmasına karşın, yumurtalık kanserlerinin klinik belirtileri birbirlerine oldukça benzerdir. Yüzey epitelinden köken alan yumurtalık kanserleri yeterli büyüklüğe erişinceye dek çoğunlukla belirti vermez. Ancak büyürse karın ağrısı, sık sık idrara çıkma ihtiyacı, karında şişlik, hazımsızlık gibi sindirim sistemine ait belirtiler verir.

Yumurtalık kanserlerinin neredeyse %30’u jinekolojik muayene esnasında tesadüfen fark edilir. İleri dönemde ise vajinal kanama, karında fazla şişlik, karında asit birikimi gibi problemler kendini gösterir.

Over kanseri sebepleri

Yumurtalık kanserine yol açan bazı nedenler bilinmektedir.. Bu sebeplerin içinde en etkin olan faktörler ise doğum yapmamış olmak ve ailede bulunan yumurtalık kanseri geçmişidir. Az doğum yapan kadınlarda ya da hiç doğum yapmamış kadınlarda bu kanserin ortaya çıkma ihtimali daha fazladır. Hamileliği engelleyici ilaçların uzun bir süre kullanılması kanser riskini ufak bir oranla azaltmaktadır. Yani bu ilaçların kansere karşı bir koruyucu bir özelliği mevcuttur. Bunların yanında genç yaşta gebe kalmak, riski azaltan diğer bir unsurdur. Yumurtalık kanserlerinin sadece neredeyse %10 unun ailesel olmasına rağmen, hatalı genlerin tespit edilmesi, kanserin moleküler sebebine yönelik birçok bilginin edinilmesine yol açmıştır. Birinci derece akrabalarında yumurtalık kanser geçmişi bulunan kadınlarda ise kanser görülme oranı daha fazla olmaktadır.

Over kanseri evreleri

Yumurtalık kanserinde, diğer kanser türlerinde olduğu gibi 4 evre mevcuttur. Evre 1 ve evre 2 dediğimiz dönemler hastalığın erken evrelerini, evre 3 ve evre 4 dediğimiz evreler de geç evrelerini ifade eder. Evre 1 dediğimiz hastalıkta kanser, yumurtalıklarda sınırlıdır. Evre 4 dediğimiz hastalıkta yumurtalıklar dışında başka bir organda da hastalık mevcuttur. Mesela yumurtalık kanseri olup, karaciğerde metastaz olması. Akciğerde hastalık olması veya akciğer zarında hastalık olması, evre 4 hastalık olduğunu gösterir. Evre 3 dediğimiz hastalıkta, karın zarında yaygın tümör mevcuttur ama karın içi bölgenin dışına çıkmamış bir hastalıktan bahsederiz. Evre 2 dediğimiz hastalık da evre 1 ve evre 3 arasında olan hastaları gösterir. Hastalarımızın %25’inde ancak evre 1 veya evre 2 dönemindeyken tanı koyabiliriz. Bunun da nedeni yumurtalık kanserinin erken dönemde hiçbir yakınmasının olmamasından kaynaklanır. 100 hastamızın 75’ine maalesef evre 3 veya evre 4’te tanı koyabiliriz.

Multipl miyelom evreleri

Evre I (düşük hücre kütlesi): Erken hastalık. Kemik yapısı röntgen görüntülerinde normal veya normale yakın görünür. Kandaki alyuvar sayısı ve kalsiyum miktarı normal veya normale yakındır ve M protein miktarı çok düşüktür.
Evre II (orta düzeyde hücre kütlesi): Evre I ve III arasındaki bir ara evre
Evre III (yüksek hücre kütlesi): Daha ilerlemiş hastalık. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlası mevcuttur:

Anemi
Kanda yüksek kalsiyum düzeyi
İlerlemiş litik kemik lezyonları bulunan 3’ten fazla alan
Kan veya idrarda yüksek M protein düzeyiMultipl miyelom ciddi bir habis hastalıktır, ancak tedavi edilebilir. Birçok hasta bir dizi yanıt, nüks ve düzelmeler yaşar. Yeni tedavilerle, multipl miyelom tanısı konan hastalar için ortalama sağ kalım süresinin 5 yıl veya üzerine çıkartılması mümkündür.

Baş ve boyunun bütün kanserleri ölümcül müdür?

Hayır. Kanserler bazı spesifik kriterlere dayanarak evre (stage) denen kategorilere ayrılırlar. Evre I kanserler genellikle küçüktürler ve başladıkları bölgenin dışına yayılmamışlardır. Evre IV tümörler ise büyük tümörlerdir ve başladıkları organın dışına yayılmış durumdadırlar. Baş boyunun erken evre tümörlerinin bir çoğu (evre I ve evre II) tedavi edilebilir hastalıklardır. İleri evre kanserlerin ise (evre III- evre IV) tedavileri çok daha güçtür ancak bu ileri evre hastalıkların dahi günümüzün agressif tedavileri sayesinde tedavi edilmeleri mümkündür.

Baş boyunun bütün kanserleri aynı mıdır?

“Baş boyun” terimi insan vücudunda omuzların üzerinde bulunan ancak beyin ve omuriliği kapsamayan birbirinden farklı bir çok organı ifade eder. Baş boyun bölgesindeki kanserlerin her biri kendisine özgü özellikler taşır, aynı zamanda her biri diğerlerinden çok farklıdır. Örneğin dudak kanseri dil ya da gırtlak kanserinden çok farklı özellikler taşır. Dudak kanserinin hücreleri mikroskopik inceleme altında bademcik kanserinin hücrelerinden çokfarklı özellikler gösterir. Evreleme kriterleri (bir kanserin evre I ya da evre II olmasını belirleyen özellikler) bir gırtlak kanseri için ya da yanak kanseri için çok farklı olabilir. Baş boyun bölgesindeki kanserlerin tedavileri benzer olabilir ya da birbirlerinden çok farklı olabilir.

Sigara, baş ve boyun kanseri riskini 20 kat artırıyor

Üç haftadan uzun süren boyunda şişlik, ses kısıklığı, ağızda yara, yutma zorluğu belirtileri baş boyun kanserlerinin habercisi olabilir. Uzmanlar, erken tanının tedavide yüzde 80 oranında bir iyileşme sağladığını ancak Türkiye’deki hastaların sadece üçte birine erken tanı konulduğunu belirtiyor.