AKCİĞER KANSERİNDE YENİ TEDAVİLER

ENDOBRONŞİAL TEDAVİ

Daha çok küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, büyük bronşları tıkayan ve radyoterapi ve kemoterapi gibi standart tedavilere cevap vermeyen hastalarda uygulanır. Bu hastalarda ana nefes borusu veya ana bronşlar tümörle tıkalıdır ve hastanın nefes alıp vermesi ileri derecede bozulmuştur, hasta büyük bir solunum sıkıntısı içindedir.

Hastayı sadece rahatlatmak, kalan günlerini daha huzurlu geçirebilmesini sağlamak için uygulanan bu tedavilerin amacı, bronş içindeki tümör dokusunun ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için kriyoterapi (tümörün dondurularak küçültülmesi), ve brakiterapi (bronşiçine radoterapi yapılması) yöntemleri yapılır. Bazı hastalarda tıkanıklığı gidermek için ve bronşların açık kalmasını sağlamak için stent (protezler) de takılmaktadır.

GEN TEDAVİLERİ

Günümüzde melanom ve böbrek kanserlerinde sıklıkla uygulanan gen tedavileri akciğer kanserinde de denenmektedir. Özellikle p53 ve p51 gen tedavilerinin sonuçları umutla beklenmektedir.

İMMUNOTERAPİ

Akciğer kanserlerinin tedavisinde henüz araştırma safhasında olan, etkinliği kesin olarak kanıtlanmamış yöntemler de vardır. Levamisol, BCG, IFN, bazı spesifik tümör antijenleri ve monoklonal antikorlar … gibi maddelerle denemeler sürmektedir.

ANTİ-ANJİYOGENİK TEDAVİ

Son yıllarda, damar oluşumunu kolaylaştıran maddeleri etkisizleştiren ilaçlar da denenmektedir, çünkü tümörün gelişmesi ve yayılmasında yeni oluşan damarların çok önemli rolleri vardır. Bu amaçla denenen pek çok madde vardır ve köpek balığı kıkırdağı bunlardan biridir.