Akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımı

Akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımına bakılınca sırayla

Ege Bölgesi %39.5,
Marmara Bölgesi %26.9,
Doğu Anadolu Bölgesi %26.1,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi %18.2,
Akdeniz Bölgesi %18.1,
İç Anadolu Bölgesi %16.6 oranındadır.