kanser | Konular | Kitaplar

Lösemi tanı

Lösemiden şüphelenilen her hastaya ilk basamak olarak hastanın hastalığı ve öz ve soy geçmişi hakkındaki bilgileri alındıktan sonra ayrıntılı bir fizik inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme ile lösemide görülebilen hastalık belirtilerine bakılırken (kansızlık, anormal kanama bulguları, lenf bezlerinde büyüme, karaciğer ve dalakta büyüme) aynı zamanda enfeksiyonun ve lösemiye eşlik eden başka diğer bir rahatsızlığın da olup olmadığı araştırılmış olur. Fizik incelemeden sonra tam kan sayımı ile kan hücrelerinin (lökosit, trombosit, eritrosit) sayısal değerine ve periferik kan yayması incelemesi ile de kan hücrelerinin yapısal bir anormalliği olup olmadığına bakılır. Tam biyokimya analizi, viral serolojiler, koagülasyon incelemeleri, enfeksiyon araştırmaları hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bulgular ile lösemiden şüphelenildiğinde kesin tanı için kemik iliğinden örnek alınır. Bu örneğin boyamasının mikroskopta incelenmesi ile lösemi tanısı konur. Tiplendirme için histokimyasal boyamalar yapılmakta, akım sitometri ise uluslararası düzeyde akredite bir laboratuar olan Düzen Laboratuarlar Grubu'nda çalıştırılmaktadır. Sitogenetik ve moleküler analizler (FISH,PCR) kemik iliği örneğinden Genlab Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nde Prof. Dr. Muhterem Bahçe tarafından çalışılmaktadır. Santral sinir sistemi tutulumunun değerlendirilmesi amacı ile beyin omurilik sıvısı alınmakta ve mikroskop incelemesi yapıldıktan sonra, sitolojik değerlendirme Ankara Üniversitesi Patoloji/Sitoloji Laboratuarında değerlendirilmektedir.

Yeni tanı alan tüm hastalar Alfamed Tıbbi Görüntüleme’de abdominal USG ile değerlendirilmektedir. Gerekiyorsa ileri inceleme için İntegra Tıbbi Görüntüleme Merkezi’nde Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirme yapılmaktadır. Tanı işlemleri süresince ve tedavi aldıkları süre boyunca uygun aralıklarla tüm hastalar, kardiyolojik yönden Prof. Dr. Vedat Okutan tarafından, göz muayenesi yönünden Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu tarafından ve diş kontrolleri ve tedavileri için de Ankyra Dental Diş Tedavi Merkezinde Dr. Kürşat Alanya tarafından izlenmektedirler.

Mikrogen Tanı Labaratuvarı - Prof. Dr. Ayhan KUBAR
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan AKIN

21 Ekim 2015

Konular