kanser | Konular | Kitaplar

Prostat kanserinin tedavisi

Prostat kanserinin tedavisi biyopsi bulguları ve hastalığın yayılım derecesini belirleyen testler sonucunda üç ana grupta ele alınmalıdır: (1) prostat ile sınırlı, (2) lokal olarak yayılmış ve (3) diğer organlara yayılmış (metastaz yapmış).
Prostat ile sınırlı hastalığı olanlarda bugünkü standart tedavi yaklaşımı cerrahi olarak prostatın tamamının (radikal prostatektomi) ve prostata yakın bölgelerdeki (pelvik) lenf bezelerinin çıkarılmasıdır. Bu işlem açık ameliyatla karın alt tarafından tek bir kesi ile yapılabileceği gibi son yıllarda kapalı yöntemlerle prostata yakın birkaç delikten girilerek (laparoskopik veya robot yardımlı) gerçekleştirilebilmektedir. Prostatın cerrahi olarak tamamen çıkarılması beklenen yaşam süresi 10 yılın üzerinde olanlar için düşünülmelidir. Çünkü beklenen yaşam süresi 10 yılın altındaki prostat ile sınırlı kanseri olanların prostat kanserinden değil, başka nedenlerle yaşamlarını yitirmelerinin daha olası olduğu kabul edilmektedir.

21 Ekim 2015

Konular