kanser | Konular | Kitaplar

Miyelom Tanısı

Yaşı ilerlemiş olan kişilerde Multipl Miyelom için plazma proteini ölçümleri yapılır. Globulin seviyesinde meydana gelen yükselme sonrasında hastada ileri testlerin yapılmasına neden olacaktır. Miyelom tanısı için öncelikli olarak kemik iliği biyopsisi yapılır. Bu biyopside miyelom hücrelerindeki artış gözlemlenir. Bunun sonrasında idrar ya da kanda immünglobulin hafif zincirlerinin olup olmadığına bakılır.

Kimi Multipl Miyelom hastalarında kemik lezyonu bulunmasa da kemiklerde görüntüleme yöntemi sonrasında bu hastalığın seyri görülebilecektir. Kemik incelemelerinde fraktür ya da delikler saptanabilecektir. Ağırlıklı olarak omurga MRI sonrasında hastalık ortaya çıkacaktır. Yapılacak incelemeler sonrasında aynı zamanda hastalığın hangi evresinde olunduğu konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olunacaktır.

20 Ekim 2015

Konular