Gırtlak Kanseri Nedir ve Kimlerde Görülür?

Gırtlak, ağız boşluğu ve yutaktan havanın nefes borusuna girişindeki kontrol bölgesidir. Yutaktan yemek borusuna giriş ile gırtlak bir çatallanma göstererek ayrılırlar.

Gırtlak, üst gırtlak-ses telleri-alt gırtlak olmak üzere üç bölümden oluşur.
Gırtlağın herhangi bir bölgesinde yer alan kansere gırtlak kanseri denir. En sık görülen türü “Skuamöz Hücreli ya da Epidermoid Karsinom”dur.
Gırtlak kanseri ile sebep-sonuç ilişkisi olan en önemli sebep sigara içimidir. Gırtlak kanserlilerin geçmişlerinde %94 oranında sigara içimi öyküsü bulunur. Sigara içimi dışında gırtlak kanserine atfedilen başkaca bir sebep henüz ortaya konmuş değildir.